: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 11/1/2543 : :


ทิพย์
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวจุฑาทิพย์  เทพสุรินทร์
ชื่อเล่น : 
ทิพย์
วันเกิด : 
11 ม.ค. 2543
อายุ : 
18
เพศ : 
E-mail : 
tip58325@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
242 หมู่3 ต.สันทราย
อำเภอ : 
เมืองเชียงราย
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
57000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0946158325
กำลังศึกษาที่ : 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :