ชื่อ - นามสกุล :นายบุญลือ ดอนชัย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
ที่อยู่ :182 หมู่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย
Telephone :053673687
Email :