ชื่อ - นามสกุล :นายคุณวิทย์ พิงคำขา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่อยู่ :182 หมู่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย
Telephone :053673687
Email :