ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโชติพิช ดีแก้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานห้องสมุด
ที่อยู่ :182 หมู่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย
Telephone :053673687
Email :