ชื่อ - นามสกุล :นายสมเดช สิงทะนะ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานทะเบียน,งานแนะแนว
ที่อยู่ :182 หมู่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย
Telephone :053673687
Email :