ชื่อ - นามสกุล :นายมงคล สิงห์ปัน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ :182 หมู่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย
Telephone :053673687
Email :mongkol@donchai.ac.th