ชื่อ - นามสกุล :นางอรุณี ใจกล้า
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัตหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :182 หมู่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย
Telephone :053673687
Email :